روزانه دست‌ِکم هفت زن در کشور قربانی خشونت می‌شود

| 15 November 2017, 14:44

وزارت امور زنان اعلام کرد که در هشت ماه گذشته در سراسر کشور، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ قضیه‌ی خشونت در برابر زنان در این وزارت ثبت شده است.

این آمار را مقام‌های این وزارت در مراسم تجلیل از روز جهانی خشونت در برابر زنان، امروز بیان کردند.

سپوژمی وردک، معین پالیسی وزارت امور زنان، در این مراسم که با شعار "هیچ کس را فراموش نکنیم، به خشونت علیه زنان خاتمه بخشیم" تجلیل گردید، گفت که سال پار (۱۳۹۵) در ۳۴ ولایت کشور دوهزار و ۶۹۵ قضیه‌ی خشونت در برابر زنان ثبت شده بود.

اما او افزود که در هشت ماه گذشته یک‌هزار و ۵۳۱ قضیۀ خشونت در این وزارت ثبت شده است.

فقر، عدم آگاهی از حقوق زنان، بی‌سوادی، اعتیاد، رواج‌های ناپسند در جامعه‌ی بسته افغانستان از دلایل عمده‌ی خشونت در برابر زنان شمرده می‌شود.

آمار وزارت امور زنان نشان می‌دهد که بیش از ۸۷ درصد زنان خشونت‌های فزیکی، روحی و روانی را تجربه می‌کنند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>