شورای عالی صلح بر ادامه مذاکرات صلح به رهبری افغانستان تاکید کرد

| 14 November 2017, 15:33

حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح می‌گوید کشورهای منطقه می تواند در روند صلح افغانستان نقش داشته باشد.

وی که امروز در یک نشست مشورتی با زنان در ولایت بلخ صحبت می‌کرد از اجماع منطقه‌یی و توافق کشورهای همسایه برای تأمین صلح در افغانستان خبر داد.

سرابی گفت که کشورهای چین و پاکستان، روسیه و به خصوص پاکستان که طالبان در آن کشور حضور دارد می‌توانند نقش عمده‌ی روند صلح و مذاکره بازی کند.

اما وی تاکید کرد که روند مذاکرات صلح باید به رهبری افغانستان باشد.

در این نشستی مشورتی اشتراک کننده‌گان بر حضور فعال و پر رنگ زنان در شورای عالی صلح تاکید کردند.
زنان فعال که در این نشست حضور داشتند همچنان بر حضور معنا دار زنان تاکید کرده و از شورای عالی صلح خواستند تا نقش زنان در این شورا سمبولیک نباشد.

اما حبیبه دانش معاون شورای عالی صلح به کابل مانیتور گفت که نقش زنان در شورای عالی صلح نسبت به گذشته بیشتر شده و زنانی فعال در این شورا حضور دارند.

از جانب دیگر شورای عالی صلح از چندی به این سو سلسله نشست‌های را تحت عنوان “نشست مادران صلح” به هدف بالابردن نقش زنان در صلح و ایجاد شبکه‌های صلح بین زنان آغاز کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>