بلخی: مهاجران سالانه 7میلیارد دالر به اقتصاد کشور کمک می‌کند

| 12 November 2017, 14:51

سیدحسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گوید مهاجرت با چالش‌ها و فرصت‌ها همراه است.

بلخی که امروز در مراسم گشایش یک نمایشگاه عکاسی در دانشگاه کابل صحبت می‌کرد گفت در این تصاویر گوشه‌ی از دشوارهای مهاجرت‌های غیرقانونی نشان داده شده است، اما مهاجرت دشواری‌های زیادی به همراه دارد.

در این نمایشگاه تصاویری از دشواری‌های مهاجران افغان در راه سفر و در کمپ‌های پناهجویان که توسط ژوویل عکاسی هالندی گرفته شده است، به نمایش گذاشته شده است.
هم‌چنان وزیر مهاجران و عودت‌کننده‌گان گفت که بربنیاد یک بررسی نخستین آنان سالانه 7میلیارد دالر مهاجران از خارج به خانواده‌های‌شان به افغانستان می فرستند که بیشتر از بودجه کشور می‌باشد.

وی افزود زنده‌گی بخش عمده‌ی از شهروندان کشور از طریق پولی تامین می‌شود که مهاجران و به خصوص مهاجران اقتصادی که در خارج کار می‌کنند تضمین می‌شود.
وزیر مهاجران گفت که چالش عمده، مهاجرت‌های غیرقانونی است که آنان تلاش دارند تا مهاجرت را قانونمند سازند و در این مورد با برخی از کشورها گفت‌وگو دارند.

مهاجرت و عدم‌ آگاهی

داکتر عالمه معین وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‎‌گان گفت در سال 2015 و 2016 شماری زیادی از شهروندان کشور به گونه‌ی غیرقانونی مهاجرت کردند که شماری را به کام مرگ کشید.

وی افزود: "آنچه که به خاطر روشن شدن ذهن جوانان انجام می‌دادیم تا جوانان شکار فریب چاقبران نشود، انجام ندادیم."

معین وزارت مهاجران برگزاری نمایشگاه عکاسی را در دانشگاه کابل بخشی از برنامه‌های آن وزارت به خاطر آگاهی دهی به جوانان عنوان کرد.

هم‌چنان روح الامین استاد روان شناس و کمیشنر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت مهاجرت در کنار مزایای دشواری ها و مشکلاتی را نیز به همراه دارد.

وی افزود که مهاجرت تنها به سفر فزیکی تمام نمی‌شود، هرکه مهاجرت می‌کند زنده‌گی خود را قربان می‌کند تا زنده‌گی فرزندان شان تضمین شود.

روح الامین گفت: " مهاجرت را جرم پنداری نکیم، زیرا زمانی که یک ساختمان آتش می‌گیرد مردم با وجود که درک می‌کنند اگر خود را از طبقه های بلند به بیرون می‌اندازند تا از سوختن نجات یابند."

با این حال مسوولان وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان می‌گویند که در سه سال حکومت وحدت ملی دو میلیون مهاجر به کشور برگشته کرده‌اند، اما این روند در سال روان کاهش یافته است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>