پیام منع خشونت با زنان توسط هنرمندان

| 11 November 2017, 17:18

برای انتقال پیام منع خشونت علیه زنان، امروز یک نمایشگاه نقاشی امروز در کابل برگزار شد.

در این نمایشگاه در کنار نمایش آثار نقاشی هنرمندان جوان، تیاتیر با پیام منع خشونت علیه زنان و موسیقی نیز اجرا شد.

شکیلا شقایق پاییز، رییس نهاد "تحول برای زنان افغان" از برگزار کننده‌گان این نمایشگاه به کابل مانیتور گفت که در این نمایشگاه 50 اثر نقاشی که هنرجویان جوان که در نهاد آنان نقاشی را فراگرفته بودند به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود تمرکز اصلی این آثار نقاشی بر خشونت علیه زنان در کشور می‌باشد.

فریبا پرنیان یکی از هنرمندان کشور که آثار نقاشی اش را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است گفت، هدف وی شرکت در نمایشگاه نمایش توانایی زنان است.

وی افزود که با نقاشی همچنان می خواهد پیام منع خشونت علیه زنان را به دیگران برساند.

در روز نخست این نمایشگاه ده ها تن از آثار نقاشی دیدن کردند.
.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>