نمایشگاه تولیدات زنان در دانشگاه کابل

| 7 November 2017, 20:14

وزارت تجارت و صنایع در یک نمایشگاه سه روز تولیدات زنان افغان را به نمایش گذاشت

وزارت تجارت و صنایع کشور، هدف از برگزاری این نمایشگاه را به هدف حمایت از زنان متشبث و گسترش تولیدات داخلی برگزار کرده است

در این نمایشگاه اکثرا صنایع دستی زنان به نمایش گذاشته شده است

این نمایشگاه در دانشگاه کابل برگزار شد و صدها دانشجو از آن بازدید کردند

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>