موسسه‌ی حمایه‌ی اطفال خشونت در برابر دانش‌آموزان را دردناک خواند

| 7 November 2017, 14:34

موسسه‌ی حمایه‌ی اطفال در واکنش به کشته‌شدن یک دانش‌آموز در داخل مکتب در شهر مزارشریف، این رویداد را تکان‌دهنده می‌خواند و از حکومت می‌خواهد که مواد قوانین (ممنوعیت مجازات بدنی دانش‌آموزان در مکاتب) به شیوه‌ی جدی و درست تطبیق گردد.

اونو ون‌منن، رییس این اداره در افغانستان می‌گوید، بر بنیاد قوانین افغانستان، مجازات بدنی دانش‌آموزان ممنوع است، اما به طور جدی عملی نمی‌گردد و در اکثر مکاتب و خانواده‌ها این گونه تنبیه دانش‌آموزان و کودکان امر معمول است.

آقای ون‌منن، می‌افزاید: "این یک حادثه تکان‌دهنده و دردناک است که یک دانش‌آموز در اثر خشونت در مکتب جان خود را از دست می‌دهد، در حالی که مکتب مکان امن و محفوظ به دور از ترس و هراس باید باشد...قوانین نافد افغانستان خشونت فزیکی در مکاتب را منع قرار داده اما باید به شدت به جنبه تطبیقی آن توجه صورت گیرد".

رییس موسسه‌ی حمایه‌ی اطفال، خشونت در مکاتب را قابل تحمل نمی‌داند و بر توقف این پدیده تأکید می‌کند.

او می‌گوید، وزارت معارف اطمینان دهد که مکاتب جای امن برای تمام دانش‌آموزان است و با همکاری آموزگاران و والدین در راستای جلوگیری از خشونت‌های فزیکی در برابر دانش‌آموزان کار می‌کند.

به باور وی، تنبیه بدنی افزون بر صدمه‌ی فزیکی و روانی دانش‌آموزان، سلامتی و رشد ذهنی آنان را نیز آسیب می‌زند.

موسسه‌ی حمایه‌ی اطفال، در پی قتل یک دانش‌آموز مکتب لیسه باختر در شهر مزارشریف این واکنش تند را نشان می‌دهد. پیکر احمد دانش‌آموز صنف هفتم این لیسه، شش روز قبل از تشناب این مکتب یافت شد.

یافته‌های طب عدلی بلخ نشان می‌دهد که آثار ضرب و شتم در سر و گردن احمد وجود دارد. آموزگار ورزش این مکتب در پیوند به این قتل متهم شناخته شده است که به گفته‌ی مقام‌های این مکتب، او در بازداشت پولیس به سر می‌برد.

خشونت در برابر کودکان پدیده‌ای تازه نیست. اونو ون‌منن، موسسه‌ی حمایه‌ی اطفال می‌گوید، بر اساس گزارش این اداره که حدود سه ماه پیش نشر شد، کودکان در افغانستان از سال‌های اول زنده‌گی در معرض خشونت قرار می‌گیرند.

بر بنیاد این گزارش، از هر ده کودک افغان، نُه کودک گونه‌ای از خشونت را در فامیل و اجتماع تجربه کرده اند. این گزارش می‌گوید، ۴۰ درصد اطفال لگد زده شده، ۲۱ درصد خفه شده و ۱۵ در صد از آنها به نوعی سوختانده شده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>