عواید زعفران کاران کشور امسال به 12میلیون دالر خواهد رسید

| 6 November 2017, 15:20

مسوولان در وزارت زراعت کشور می‌گویند که عواید زعفران کشور نسبت به سال پیش 33درصد افزایش یافته است.

نصيراحمد درانى سرپرست وزارت زراعت، مالدارى و آبيارى کشور که امروز در پنجمين کنفرانس ملى زعفران در کابل صحبت می‌کرد گفت که بربنیاد تخیمن‌ها کشاورزان کشور امسال از عواید زعفران ١٢ ميليون دالر امريکايى درآمد خواهند داشت.

درانی گفت که سال گذشته کشاورزان زعفران کار کشور، حدود 9 میلیون دالر از فروش محصولات زعفران عاید داشته اند.

زعفران از گیاهان قیمیتی کشور به شمار می‌رود و از آن به عنوان کشت بدیل کوکنار در کشور نیز نام برده شده است.

زعفران افغانستان در گذشته به دلیل عدم موجودیت امکانات پروسس و بسته بندی به کشورهای همسایه انتقال شده و از آنجا به نام آن کشورها صادر می‌شدند.

در سال های اخیر، تا حدی در این راستا کار شده و شرکت های به پروسس و بسته بندی در زعفران کشور در داخل کشور پرداخته اند.

اما خانجان الکوزى معاون اتاق تجارت کشور به این باور است که تاکنون در بخش‌هاى زيربنايى زراعت در افغانستان سرمايه گذارى نشده است.

وی که در نشست امروزی در کابل صحبت می‌کرد گفت که زعفران می‌تواند نقش عمده‌ی در رشد اقتصاد کشور داشته باشد، اما به شرطى که به بلند بردن کيفيت و بسته بندى معيارى آن، توجه لازم شود.

الکوزی بر عصری‌سازی تجارت در کشور تاکید کرد و گفت که سال گذشته به دلیل این محصولات زعفران کشور بارکود نداشت، ٤٠٠ کيلو گرام زعفران تاجران کشور از عربستان رد شد.

پنجمین نشست ملی زعفران به هدف افزايش کشت و بهبود کيفيت زعفران در کشور برگزار شده بود که در آن بر علاوه مقام های  دولتی، متخصصان داخلی و هندى، نمايندگان شرکت‌هاى صادرکنندۀ زعفران و کشاورزان کشور شرکت کرده بودند.

کابل مانیتور- کابللطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>