افغانستان می‌خواهد از تجارب اندونیزیا در روند صلح استفاده کند

| 6 November 2017, 14:56

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در دیدار با رتنو مارسودی وزیر خارجه اندونیزیا گفته است که کابل علاقمند استفاده از تجارب مثبت اندونیزیا در عرصه صلح می‌باشد.

رییس جمهور که امروز با وزیرخارجه اندونیزیا در کابل دیدار کرد گفته است که روابط میان علمای افغانستان و اندونیزیا دیرینه است و این مناسبات با نشست‌های علمای دو کشور، بیشتر از پیش گسترش یابد.

بربنیاد یک اعلامیه ارگ، رییس جمهور غنی گفته که اندونیزیا در زمینه توانمندسازی زنان و رشد اقتصادی نیز تجارب خوب دارد و امیدوار است که در این عرصه‌ها افغانستان از تجارت آن کشور استفاده کند.

وی با اشاره به فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری در افغانستان، از وزیر امور خارجۀ اندونیزیا خواسته که تاجران و سرمایه‌گذاران کشورش را تشویق نماید تا آنان فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان را شناسایی و سرمایه گذاری کنند.

در این نشست محمدکریم خلیلی رییس شورای عالی صلح نیز گفته است که هیات شورای عالی صلح قرار است به زودی به اندونیزیا سفر کند و با یک اجندای واضیح از تجارب آن کشور استفاده کند.

وزیر خارجه اندونیزیا نیز گفته است که دوستی افغانستان و اندونیزیا منحصر به حکومت ها نبوده، بلکه مردم این دو کشور در دوره‌های مختلف تاریخ، روابط خوب و حسنه داشته
خانم رتنو مارسودی ضمن ابرازآماده‌گی کشورش به خاطر همکاری در زمینۀ توانمند‌سازی زنان افغانستان ابراز داشت گفته است که کشورش آمادۀ هرگونه همکاری در روند صلح افغانستان می‌باشد.

قرار است هیات شورای عالی صلح در اوایل ماه آینده خورشیدی به اندونیزیا سفر کند.

کابل مانیتور- کابل

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>