استقبال از تصمیم دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی

| 5 November 2017, 14:53

کمیسیون مستقل حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی از تصمیم دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی استقبال نموده و آن را امیدوارکننده خوانده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در خواست دادستان دادگاه جزایی بین‌المللی برای تأمین حقوق قربانیان و تکمیلی‌بودن نقش دادگاه جزایی بین‌المللی را مهم عنوان کرده است.

این کمیسیون در خبرنامه‌ای گفته، امیدوار است که عملکرد این نهاد بین‌المللی بتواند مانع از تداوم ارتکاب جرایم در کشور گردد و ظرفیت‌های دولت افغانستان در رسیده‌گی به موارد جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نقض فاحش حقوق بشر را بهبود ببخشد و آن را ارتقا دهد.

به باور کمیسیون مستقل حقوق بشر، حمایت و پشتیبانی از تأمین عدالت و استفاده از تمامی ساختارهای ملی و بین‌المللی، به شمول دادگاه جزایی بین‌المللی برای ختم فرهنگ معافیت، تعقیب عدلی متهمان جرایم و فراهم‌ساختن عدل و انصاف برای قربانیان یک ضرورت اساسی بوده و حایز اهمیت است.

هم‌چنان گروه هماهنگی عدالت انتقالی، با استقبال از این تصمیم دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی، آن را نقطۀ عطفی در راستای تأمین عدالت در تاریخ کشور عنوان کرده است.

این گروه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این اقدام امیدواری‌هایی را برای قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت، مدافعان حقوق بشر و مردم افغانستان ایجاد کرده است.

در اعلامیه این گروه آمده است: "ما امیدواریم که با پذیرفته‌شدن درخواست دادستان توسط محکمه ابتدایی دادگاه بین‌المللی جزایی، این آرزو به واقعیت تبدیل شود."

گروه عدالت انتقالی گفته است، این تصمیم دادگاه، هشدار صریحی است به تمام افراد درگیر در منازعات مسلحانه که در صورت بروز ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در آینده، از گستره صلاحیت قضایی محکمه بین المللی جزایی بیرون نیستند و از سوی این نهاد مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.

فاتو بنسودا، دادستان دادگاه جزایی بین‌المللی دو روز پیش در بیانیه‌‌ای خواهان اجازه‌ی قضایی از شعبه دادگاه بین‌المللی جزایی شد تا به جنایات جنگی و ضد بشری در افغانستان که از سال ۲۰۰۳ به این‌ طرف رخ داده است تحقیق کند.

افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت دادگاه بین المللی جزایی را گرفت.

خانم بنسودا، در درخواستی‌اش گفته که بعد از عضویت افغانستان در این دادگاه، اطلاعات کافی مبنی بر این که جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان صورت گرفته، به دست آمده است.

 

این دادگاه تنها در صورتی می‌تواند در کشوری مداخله کند که حکومت آن کشور توان یا اراده‌ی رسیده‌گی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را نداشته باشد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>