اتحادیه اروپا از میزان بلند خشونت علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرد

| 2 November 2017, 15:50

اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق از میزان بلند خشونت و تهدید علیه خبرنگاران در افغانستان، آزادی بیان را سنگ بنای دموکراسی و از حقوق اساسی شهروندان این کشور عنوان کرده است.

این نگرانی در روز دوم نوامبر برابر با دهم عقرب روز جهانی «ختم معافیت عاملان خشونت در برابر خبرنگاران» ابراز شده است.

در اعلامیه اتحادیه اروپا برگزارش کمیته مصوونیت خبرنگاران اشاره شده است که بر بنیاد آن در شش ماه نخست سال 2017 میلادی، 73 پرونده خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که ده مورد آن قتل خبرنگاران می‌باشد.

در اعلامیه به نقل از پییر مایادون سفیر اتحادیه گفته شده که خبرنگاران باید از سوی تمام جناح ها احترام شود و حکومت باید عاملان خشونت را به میز عدالت بکشاند.

اتحادیه اروپا هم‌چنان از دولت افغانستان خواسته است تا به تعهدش مبنی بر آزادی بیان، رسانه ها و رسانه‌های اجتماعی همانگونه که در سومین نشست حقوق بشر افغانستان و اتحادیه اروپا در 14 اگست امسال کرده بود، پابند بماند.

اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ی خواهان به دادگاه کشاندن عاملان خشونت علیه خبرنگاران شده است.

این اتحادیه به این باور است که در یک سال گذشته، حکومت توجه بیشتری به این مشکل داشته است.

در اعلامیه اتحادیه ژورنالیستان افغانستان آمده است که یک سال قبل «کمیتهٔ مشترک رسانه ها و حکومت» ایجاد شد که معاون دوم رییس جمهور، ریاست آن را بر عهده دارد و مسؤولان ارشد نهادهای مرتبط حکومتی و نماینده گان نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، اعضای این کمیته استند.

بربنیاد اعلامیه، این کمیته در کنار فعالیت‌های دیگر، رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران را که از پانزده سال گذشته باقی مانده بود، در اولیت کاری خویش قرار داد.

آمار سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (UNICO) نشان می‌دهد که افغانستان با از دست دادن سیزده خبرنگار و کارمند رسانه‌ی در کنار مکسیکو، در سال ۲۰۱۶ در صدر فهرست کشور های قرار گرفت که بیشترین قربانیان را درمیان خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ی دارند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>