صنایع دستی زنان در بامیان به نمایش گذاشته شد

| 1 November 2017, 15:24

یک نمایشگاه صنایع دستی زنان ولایت بامیان امروز گشایش یافت و قرار است برای سه روز به روی بازدیدکننده‌گان باز باشد.

دراین نمایشگاه زنان تجارت پیشه لباس‌های خامک دوزی، چادرهای وطنی، بَیگ، بوت‌های گلیمی، واسکت‌های بَرک را به نمایش گذاشته اند.

محمدعلم بهزاد، رئیس دفترصنایع روستایی ولایت بامیان گفت که در ولایت بامیان بیش از ۲۳۰ گروپ تولیدی کوچک به حمایت آنان ایجاد شده که حدود ۱۵۳گروپ آن را زنان تشکیل می‌دهند.

بهزاد افزود: "این گروپ‌های تولیدی کوچک در بخش زنبور عسل، تولید صنایع دستی، لبنیات، گلدوزی، خیاطی وسایر حرفه‌های کوچک فعالیت دارند".

عذرا لعلی، مسئوول انجمن تولیدی صلصال گفت: " دراین نمایشگاه، بیشتر محصولات تولیدی زنان در روستاهای بامیان به نمایش گذاشته شده و تولیدات محلی که قبلآ تولید نمی‌شد اکنون درحال رشد است وطرفداران خاصی پیدا کرده است."

خانم لعلی افزود که برگزاری این نوع نمایشگاه‌ها درسال‌های اخیر توانسته است که زنان را تا اندازه ای به خود کفایی اقتصادی برساند.

لطیفه صفدری، یک از بانوی تجارت‌پیشه گفت که این محصولات با اندک امکانات توسط زنان در خانه ها تولید شده است و برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها می تواند زنان را به خودکفایی برساند.

هم‌چنان در این نمایشگاه، انواع لبنیات و محصولات محلی مانند مسکه، عسل، قروت و کِشتۀ چپه نمک به نمایش گذاشته شده است.

حضور زنان تجارت پیشه و تولید کنندگان صنایع دستی دراین نمایشگاه پر رنگ تر از گذشته بود. تولیدات محلی وصنایع روستایی بانوان افغان از چند سال بدینسو، بیشتر مورد توجه دولت و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>