سیزده تن به شمول یک شهروند ایران بازداشت شدند

| 1 November 2017, 14:53

پولیس در جریان هفت روز گذشته سیزده تن به شمول یک شهروند ایران را در پیوند به 12 پرونده قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در یک خبرنامه گفته است که افراد بازداشت شده برای تعقیب عدلی و قضایی به این مرکز فرستاده شده اند.

مظنونان این رویدادهای از ولایت های کابل، هرات، بغلان، ننگرهار و زابل بازداشت شده اند.

در خبرنامه آمده است که در جنب قضایای یاد شده ۵ قضیه آن مربوط به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی است که فاعلین قصد انتقال مواد مخدر نوع هیرویین به کشور هند را داشتند.

بربنیاد معلومات خبرنامه، به طور مجموعی از نزد بازداشت شده‌گان بیش از ۱۷ کیلوگرام هیرویین، ۱۴ کیلوگرام تریاک،۱۴۵۸ کیلوگرام چرس، ۱۲۰ لیتر مشروبات الکولی، ۱۷۰۰ دالر امریکایی،۱۰ سیت تیلفون همراه و ۳ عراده واسطه نقلیه مختلف النوع کشف و به دست  آمده است.


لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>