حزب اسلامی به برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن تاکید کرد

| 31 October 2017, 12:13

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده آن شد.

محمد کریم امین سخنگوی حزب اسلامی پیش از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت هرگونه تلاش‌های مشروع و نا مشروع که سبب عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده آن شود، سبب می‌شود که نظام مشروعیتش را از دست بدهد.

وی گفت که حزب اسلامی با برگزاری لوی جرگه و حکومت موقت نیز مخالف است و نباید به طرفداران این دو خواست زمینه را مساعد کرد.

امین افزود: "ما در مقابل این حملات سری و آشکار به مردم، دولت، دوستان داخلی و خارجی هشدار می دهیم که مبادا این حرکات منجر به او حالت شود که همه با مایوسی از نظام دموکراسی و انتخابات حاضر شوند که لوی جرگه دارد شود یا نظام موقتی عبوری دیگر تشکیل شود."

سخنگوی حزب اسلامی گفت برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه به عضو تکیه بر افراد بهتر است بر میکانیزم‌های آن تکیه شود.

پیشنهادات

حزب اسلامی برای برگزاری انتخابات شفاف و همه شمول پیشنهاداتی را نیز به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کرد.

ایجاد شورای نظارتی از روند انتخابات که در آن نماینده‌گان احزاب قوی عضویت داشته باشد یک از پیشنهادات حزب اسلامی بود که از سوی سخنگوی این حزب مطرح شد.

در کنار آن سهم دهی به احزاب در انتخابات پارلمانی و تقسیم حوزه های انتخاباتی به 249 حوزه و برابر با کرسی پارلمان از دیگر پیشنهادات حزب اسلامی بود.

امین گفت اگر به بهانه این که احزاب قوی در کشور وجود ندارد، سیستم حزبی را تطبیق نمی‌کنند باید برای دور نخست 50 فیصد به حزب نقش داده شود و در دوره‌های بعدی این نقش را بیشتر بسازند.

این در حالیست که این پیشنهاد تطبیق سیستم حزبی در انتخابات، در گذشته نیز مطرح شده بود، اما حکومت وقت و مجلس نماینده‌گان آن را نپذیرفته بود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>