آموزگاران قراردادی در بامیان دست‌مزد یک ساله‌ی شان را نگرفته اند

| 30 October 2017, 11:20

وزارت معارف کشور به منظور دسترسی بانوان و زنانی که از درس محروم بوده اند، نزدیک به ده سال پیش، تفاهم‌نامه‌ای را با مؤسسه کمک به معارف افغانستان، امضا کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، این مؤسسه مکلفیت دارد که بانوان و زنان را با ایجاد مکاتب و استخدام آموزگاران قراردادی، آموزش دهد.

این مؤسسه به شمول بامیان، در شش ولایت ۱۲ مکتب و ۱۶۰ آموزگار قراردادی دارد. 

دو مکتب این مؤسسه در ولایت بامیان فعالیت دارد، آموزگاران و مسؤولان این مکاتب می‌گویند، از یک سال به این طرف، وزارت معارف دست‌مزد آنان را پرداخت نکرده است.

در شرایط کنونی کشور، یگانه منبع درآمد اکثر آموزگاران رسمی و قراردادی، معاشی است که دریافت می‌کنند؛ اما حالا آموزگاران قراردادی از یک سال به این سو، هیچ درآمدی نداشته اند و تنگ‌دستی آنها را شدیداً در تنگنا قرار داده است.

لایقه معرفت، یکی از این آموزگاران قراردادی در بامیان می‌گوید، از دکانداران قرضدار شده اند و کرایه خانه را پرداخت نکرده اند.

او می‌گوید: "خواهشمندم که وزارت معارف معاشات ما را بپردازد".

شگوفه عمل، مدیر لیسه نسوان نمبر۲ مؤسسه کمک به معارف افغانستان در بامیان نیز تأیید می‌کند که، در این مکتب نزدیک به ۲۰ آموزگار مشغول تدریس بانوان و زنان اند که هیچ یک آنها دست‌مزد دریافت نکرده اند.

او با تداوم این وضعیت چنین هشدار می‌دهد: "ما مجبوریم که مکاتب را مسدود کنیم و صدها شاگرد بی‌سرنوشت شوند".

حسینه شیرجان، رییس مؤسسه کمک به معارف افغانستان به کابل مانیتور می‌گوید: "اگر وزارت معارف با ما همکاری نکند؛ سرنوشت ۳۳۵۰ شاگرد اناث خراب شده و برای آنان هیچ مکتب دیگری نیست که در آن به درس‌هایشان ادامه بدهند".

از سوی دیگر، سید حمیدالله، معین مالی و اداری وزارت معارف افغانستان می‌گوید که تفاهم نامه قبلی این مؤسسه با آن وزارت تعدیل شده است.

او از طی مراحل اداری تفاهم‌نامه‌ی جدید سخن می‌زند: "تفاهم‌نامه‌ی ما تجدید شده و ایجاب می‌کند که حکم رئیس جمهور به خاطر اجرای معاشات معلمین این مکاتب گرفته شود و هر زمانی که رئیس جمهور احکام کند ولو که سال مالی هم ختم شود، ما معاشات معلمین را پرداخت می‌کنیم".

اما موسسه کمک به معارف افغانستان می‌گوید، وزارت معارف، برای گریز از مسؤولیت بهانه‌تراشی می‌کند.

هاکان - بامیان

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>