در یک ماه 42 تن به ظن قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند

| 28 October 2017, 17:48

در جریان ماه میزان سال روان، در پیوند به 42 قضیه مواد مخدر، 42 مظنون به شمول خانم‌ها و شهروندان خارجی بازداشت شده است.

بر بنیاد گزارش مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، در میان مظنون‌های بازداشت شده، 5 خانم، 4 کارمند خدمات عامه و یک شهروند ایرانی نیز شامل است.

در گزارش این مرکز آمده است که څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر؛ از 104 قضیه دو ماه اخیر، مراحل تحقیقاتی 39 قضیه را تکمیل کرده است
هم‌چنان در این جریان، ریاست عمومی څارنوالی ۸۲ قضیه را به محاکم ارسال کرده است که از آن جمله ۴۳قضیه را به محکمه ابتدائیه، ۲۴ قضیه را به محکمه استیناف و ۱۵ قضیه را به دیوان امنیت عامه ستره محکمه افغانستان ارسال کرده است.

در گزارش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، در جریان ماه میزان در مورد۳۹ قضیه از جانب محکمه ابتداییه، در ارتباط به ۳۴ قضیه از جانب محکمه استیناف اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر و در قبال ۱۰ قضیه از جانب دیوان امنیت عامه ستره محکمه فیصله صادره شده است.

هم‌چنان در جریان ماه میزان در نتیجه فیصله محکمه ابتداییه این مرکز ۶۳ تن به شمول ۳ خانم به 1 تا ۱۸ سال زندان و حبس پائین یک سال محکوم شده اند
طی این مدت از جانب محمکه استیناف این مرکز ۲۴ تن  به حبس بلند ۲۰ سال و حبس کم تا ۵ سال و یک ماه محکوم شدند و سه تن به دلیل نبود دلایل لازم برائت گرفتند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>