افغانستان خواهان انعطاف‌پذیری اتریش در قبال مهاجران افغان شد

| 28 October 2017, 16:06

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان کشور از مقام‌های اتریشی خواسته است که در خصوص اخراج مهاجران افغان، مثل آلمان سیاست انعطاف‌پذیری داشته باشد.

آقای بلخی، در حاشیه‌ی نشست مرکز بین‌المللی انکشاف پالیسی مهاجرت، در شهر ویانا پایتخت اتریش با ولفگانگ سوبوتکا، وزیر داخله‌ی آن کشور روی بهبود وضعیت مهاجران افغان در اتریش صحبت کرده است.

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در خبرنامه‌ای گفت که این دیدار روز پنجشنبه  انجام شده است.

به باور آقای بلخی، مدیریت مهاجرت به عنوان چالش جهانی، به همکاری‌های نزدیک جامعه جهانی، به ویژه کشورهای مبدا، ترانزیت و مقصد نیاز دارد.

آقای بلخی گفته است که حکومت افغانستان، مسایل مربوط به مهاجرت را در اولویت‌های سیاسی‌اش قرار داده است.

از سوی دیگر ولفگانگ سوبوتکا،وزیر داخله‌ی اتریش در آن دیدار گفته است که کشورش به عنوان دوست به صورت دوام‌دار با افغانستان، به ویژه در بخش مهاجرت همکاری می‌کند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>