چهارده پناهجوی افغان از آلمان اخراج شدند

| 25 October 2017, 12:29

با وجود تلاش نهادهای مدافع حقوق پناهجویان، آلمان بار دیگر 14 پناهجوی افغان را اخراج کرد.

این پناهجویان صبح امروز به کابل رسیدند.

در پی انفجار قوی در نزدیک سفارت آلمان در کابل، دولت آن کشور اخراج پناهجویان افغان را به تعلیق در آورد.

پیشتر از آن آلمان تصمیم داشت تا همه افغان های را که درخواست های پناهندگی شان قبول نشده، هر ماه در گروپ‌های جداگانه به افغانستان برگرداند.

اما با آن هم وزیر داخله آلمان گفته است که آن شمار از پناهجویان که در آلمان مرتکب جرم شوند، در مورد هویت شان معلومات ندهند و یا هم برای امنیت و منافع آن کشور تهدید پنداشته شوند در هر شرایط اخراج خواهند شد.

از دسامبر سال ۲۰۱۶، تا کنون 128 پناهجوی افغان از آلمان اخراج و به افغانستان برگردانده شده اند.

اکثر افغان های که کشور را ترک می‌کنند و خود را به اروپا می‌رسانند، دشواری های زیادی را متحمل می شوند و زمانی که به کشور برگردانده می‌شوند با زنده‌گی شان را از نو آغاز کنند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>