عبدالله: حوادث بر روند توسعه و پیشرفت تاثیر مخرب به جا می‌گذارد

| 24 October 2017, 05:29

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور در ویژه برنامهٔ روز جهانی کاهش خطرات حوادت گفت، ناامنی‌ها و حوادث طبیعی مانند خشک‌سالی، سیلاب و برف‌کوچ که سبب بیجاشدن مردم می‌گردد، شرایط خاص را در افغانستان پیش آورده است.

وی گفت که برای مقابله با این شرایط،  نیازمند کار جدی‌تر و سازمان‌یافته می‌باشد.

رییس اجراییه کشور گفت که حوادث طبیعی بر روند توسعه و پیشرفت کشور تاثیرات مخرب به‌جا می‌گذارد. به باور وی در این زمینه حکومت برنامه‌هایش را با درنظرداشت چارچوب جهانی «سندای» برای کاهش و جلوگیری از حوادث احتمالی تنظیم می‌کند.

داکتر عبدالله افزود یکی دیگر از عوامل آسیب رسیدن در هنگام حوادث این است که مردم در مسیرهای سیلاب‌ها خانه می‌سازند.

به گفته وی در هنگام وقوع حوادث دسترسی شهروندان به غذا، خدمات صحی و آموزش دشوار می‌گردد؛ این درحالی است که مردم با فقر، بی‌کاری، عدم مصونیت عذایی و سوء تغذی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و رسیده‌گی به آن‌ها ایجاب برنامه‌های پیش‌گیرانه را می‌نماید.

دوکتور عبدالله عبدالله از کشورهای تمویل‌کننده، سازمان‌های بین‌المللی و کارمندانی که در عرصهٔ کمک‌های بشردوستانه در افغانستان کار می‌کنند، تقدیر نمود.

همچنان توبی لانزر نماینده خاص و هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد نیز در یک سال گذشته 250 هزار نفر از حوادث طبعی متاثر شده است.

تحلیل‌گران به این باور اند که تغییر اقلیم و عدم توجه جدی حکومت و مردم به این موضوع، زنده‌گی شهروندان کشور را بیشتر از گذشته با تهدید روبرو کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>