وزارت صحت ۲۰۰ معتاد را در مرکز صحی امید بستری ساخت

| 24 October 2017, 16:12

دکتور فدامحمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه به خبرنگاران گفت، هوا رو به سردشدن است و شماری از معتادان بی‌سرپناه اند که امروز حدود ۲۰۰ تن آنان از پل سوخته گردآوری و به مرکز صحی امید برای تداوی منتقل شدند.

مرکز صحی امید، در شهر کابل هزار بستر برای تداوی معتادان دارد که به گفتۀ دکتور پیکان، هر فرد معتاد در یک دوره‌ی سه ماهه در آنجا تحت تداوی قرار می‌گیرند.

او افزود "۹۰ روز در اینجا می‌مانند، عرضه خدمات می‌شوند، اعاشه و اباته می‌شوند و تمام سهولت‌هایی که برای یک مریض شفاخانه‌ها در نظر گرفته شده است، از این سهولت‌ها اینها می‌توانند استفاده بکنند".

معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت، در سراسر افغانستان ۱۰۹ مرکز تداوی معتادان وجود دارند که سالانه نزدیک به ۳۲ هزار فرد معتاد مداوا و مرخص می‌شوند.

آقای پیکان، شایعاتی مبنی بر توزیع مواد مخدر در داخل شفاخانه‌ها را به معتادان رد کرد و گفت، این پروپاگندها از سوی قاچاق‌بران جهت افزایش مشتری و بی‌اعتمادی خانواده‌ها بر مراکز تداوی معتادان در بین مردم پخش می‌گردد.

نبود بودجه کافی را معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه از موانع عمده سد راه تسریع و گسترش روند تداوی معتادان مواد مخدر یادآوری کرد.

او برخورد نادرست خانواده با فرد معتاد را از چالش‌های دیگر اجتماعی خواند و از مردم خواست، همان‌گونه که با سایر بیماران برخورد می‌کنند؛ با افراد معتاد و یا کسانی که تداوی می‌شوند، نیز رفتار داشته باشند و از آنها دل‌جویی کنند.

همچنان معین وزارت صحت عامه از خانواده و مردم خواست که از به کاربردن الفاظ پودری و دزد به افراد مبتلا به اعتیاد خودداری کنند.

او این موارد را از عوامل عمده‌ی روآوردن دوباره‌ی فرد معتادی که درمان شده است، به مواد مخدر یاد کرد.

بر بنیاد آمار رسمی وزارت مبارزه با مواد مخدر، ۳.۵ میلیون شهروندان کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم از مواد مخدر متأثر می‌شوند که ۱.۴ میلیون تن آنان مواد مخدر استفاده می‌کنند.

وزارت صحت افغانستان تأیید کرده است که ۵۰ درصد ۱.۴ میلیون معتاد به تداوی عاجل نیاز دارند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>