پنج کارمند ارشد کمیسیون شکایات انتخاباتی برکنار شد

| 22 October 2017, 14:00

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، پنج کارمند ارشد این کمیسیون را به اتهام نقض قانون از وظایف‌شان برکنار کرده است.

در یک خبرنامه‌ی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی آمده است که برای بررسی موارد جرمی و فساد قضیه در نامه‌ی به دادستان کل سپرده شده است.

در خبرنامه گفته شده که در جلسه 24میزان این کمیسیون، معاون مسلکی دارالانشاء، رییس تحلیل و بررسی منابع بشری، آمر اسناد و ارتباط و مدیر حاضری را از وظایف‌شان برکنار کرده است.

موارد چون تزویر در دستگاه حاضری برقی،  تمرد در برابر حکم رییس جمهور در مورد سرپرستی معاونیت مالی و اداری، ایجاد موانع در برابر برنامه‌های اصلاحاتی کمیسیون، عدم اطاعت از اوامر قانونی آمرین مافوق، مقاومت و تمرد در برابر فیصله‌ها و تصامیم کمیسیون، تعلل و گریزی از وظیفه، عدم حضور در کارهای گروپی کمیسیون، ایجاد دوگانگی در امور دارالانشاء، ممانعت از بررسی هیئت موظف کمیسیون از شعبه مربوط، ارتکاب تخلفات اداری مکرر و برخی موارد دیگر را دلیل برکناری این افراد عنوان کرده است.

در خبرنامه گفته شده که به ریاست منابع بشری کمیسیون وظیفه سپرده شده که در همآهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست‌های متذکره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده زمینهء استخدام افراد متعهد و واجد شرایط را میسر سازد.

افراد برکنار شده تا کنون ابراز نظر نکرده است، اما چندی پیش عزیزالله آریافر رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی

گفته بودی که برخی افرادی که در در تقلب‌های انتخابات پیشین نقش داشتند هنوز در کمیسیون‌ها حضور دارند.

وی هم‌چنان از مداخله‌ها در کار کمیسیون شکایت‌های انتخابات انتقادکرده و گفته بود که اگر این مشکل تا یک ماه دیگر حل نشود، استعفا خواهد داد.

این در حالیست که نهادهای ناظر بر انتخابات از کندی کار در روند انتخابات انتقاد کرده و عدم از برگزاری انتخابات در 16 سرطان سال آینده ابراز نگرانی کرده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>