افزایش بی‌سابقه‌ی خشونت در برابر زنان دایکندی

| 22 October 2017, 11:26

مقام‌های ولایت دایکندی گفته اند که در شش ماه گذشته، حدود ۱۲۰ مورد خشونت در برابر زنان این ولایت، به ثبت رسیده است.

ذکیه رضایی، رییس امور زنان دایکندی به کابل مانیتور گفت، آمار خشونت در برابر زنان در شش ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال پار، چندین برابر افزایش را نشان می‌دهد.

خانم رضایی افزود "ما در تمام سال قبل ۱۶۴ مورد خشونت را در طول سال داشتیم؛ اما امسال که ۶ ماه اول گذشته ۱۱۷مورد رسیده است".

به گفته‌ی رییس امور زنان دایکندی، رسوم ناپسند، ازدواج‌های اجباری، برخورد تبعیض‌آمیز با زنان، پایین‌بودن سطح دانش در جامعه و ناداری از عوامل عمده‌ی خشونت در برابر زنان دایکندی می‌باشد.

از سوی دیگر، آمار کمیسیون حقوق بشر، بیشتر از آمار ریاست امور زنان است. 

جواد دادگر، رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر دایکندی به کابل مانیتور گفت، در شش ماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی، ۱۵۱ قضیه‌ی خشونت در برابر زنان در این دفتر ثبت شده است.

به گفته‌ی دادگر، انواع خشونت شامل این قضایا می‌باشد.

سنجش آمار کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد که به طور میانگین هر روز دستِ‌کم ۹ زن در دایکندی قربانی خشونت می‌شود.

هاکان – بامیان 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>