شیوه دیگری آگاهی‌دهی از اضرار مواد مخدر آغاز شد

| 19 October 2017, 15:04

وزارت مبارزه با مواد مخدر به منظور بلند بردن آگاهی مردم به خصوص جوانان و نوجوان از اضرار مواد مخدر، برنامه آگاهی‌دهی تیاتر مبایل را آغاز کرد.

نخستین برنامه‌ی این کمپاین آگاهی‌دهی از اضرار مواد مخدر امروز در لیسه عالی حبیبیه شهر کابل برگزار شد.

در این مراسم جاوید احمد قایم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت که این برنامه قرار است در 13 ولایت کشور اجرا شود.

وی افزود اکثر افرادی که در کشور به مواد مخدر معتاد اند، کسانی اند که در بیرون کشور به مواد مخدر معتاد شده اند.

به گفته قایم عوامل چون بیکاری، ناامنی و دوستی با افراد معتاد سبب می شود تا شهروندان کشور در داخل کشور به مواد مخدر معتاد شوند.

هم‌چنان سیدشاه لالا مدیر لیسه عالی حبیبیه از راه‌اندازی این برنامه استقبال نموده گفت وزارت مبارزه با مواد مخدر برای جلوگیری از اعتیاد جوانان به مواد مخدر باید این گونه برنامه‌ها را بیشتر کند.

با این حال معین وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت که در کنار دیگر برنامه های آنان، آگاهی دهی نیز جریان دارد تا جلو اعتیاد به مواد مخدر به خصوص در میان جوانان و نوجوانان گرفته شود.

وی افزود در حال حاضر برنامه‌های آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر از طریق، اعلانات تلویزیونی، رادیوی، کار با علما، چاپ بلبورد و اورقاق معلومات و برنامه‌های آگاهی دهی به زنان جریان دارد.

این در حالیست که با گذشت هرسال آمار معتادان به مواد مخدر در کشور رو به افزایش است و بربنیاد آمارهای رسمی، بیش از دو میلیون نفر در کشور به مواد مخدر معتاد اند که از این میان وزارت صحت تنها توانایی تداوی چهل هزار تن در یک سال دارد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>