بازداشت ۱۱ قاچاق‌بر مواد مخدر در یک هفته

| 19 October 2017, 13:28

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر از بازداشت ۱۱ قاچاق‌بر مواد مخدر در جریان این هفته خبر می‌دهد.

این مرکز می‌گوید که پولیس مبارزه با مواد مخدر و نهادهای کشفی، افراد بازداشتی را با پرونده‌های نسبتی شان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر سپرده اند.

یازده قاچاق‌بر در ولایات کابل، کاپیسا، پکتیکا، ننگرهار، پنجشیر و کنر به چنگ پولیس افتاده اند.

خبرنامه‌ای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر می‌گوید: "در میان بازداشت‌شده‌گان ۳ تن به شمول یک خانم از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی که قصد انتقال ۹۴۱ گرام هیرویین به کشور هند را داشتند، نیز شامل استند".

بر اساس معلومات این مرکز، پولیس از نزد این افراد بیش از ۱۹ کیلوگرام هیرویین، بیش از ۸۹ کیلوگرام تریاک، ۵۳۳ کیلوگرام چرس، ۷۰۰ دالر امریکایی، اضافه از صدهزار روپیه‌ی پاکستانی، یک میل سلاح، ۱۱ سیت تیلفون همراه، یک پایه مخابره و ۷ عراده واسطه نقلیه به دست آورده اند.

هفته‌ی گذشته نیز نیروهای امنیتی ۱۰ تن به شمول ۳ خانم را در پیوند به ۹ مورد جرایم مسکرات و مواد مخدر بازداشت کرده بودند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>