شاه زمان میوندی رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست شد

| 18 October 2017, 20:58

رییس جمهور غنی طی یک فرمان تازه، شاه زمان میوندی را به عوض شاه‌زاده مصطفی ظاهر به حیث رییس اداره ملی حفاظت از میحط زیست تعیین کرد.

شاه زمان میوندی پیش از این به حیث مشاور ارشد رییس جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک، کار می‌کرد.

شاه زمان میوندی در رشته اداره و تجارت در سال 2007 از  پوهنتون لیوفانا (Leuphana University) کشور آلمان به دست آورد.

اداره ملی حفاظت از محیط زیست در سال 1385 خورشیدی ایجاد گردید و مصطفی ظاهر نواسه محمدظاهرشاه بابا ملت به حیث رییس آن تعیین گردید.

مصطفی ظاهر به حیث رییس این اداره بیشتر نقش سمبولیک داشت و اکثر موارد عمده و تخنیکی این اداره از سوی معاونان وی انجام می‌شد.

مصطفی ظاهر رییس پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست به حیث سناتور انتصابی معرفی شده است.
لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>