بیش از ۶۰ درصد دختران افغان از مکتب محروم اند

| 17 October 2017, 15:37

دیده‌بان حقوق بشر با نشر یک گزارش تازه گفته است که نگرانی‌های امنیتی و سنت‌های اجتماعی سبب شده است، تا حدود دو سوم دختران در افغانستان از مکتب محروم بمانند.

عنوان این گزارش را "من داکتر نمی‌شوم و شما یک روز مریض خواهید شد" گذاشته شده است.

این گزارش امروز نشر شده و در آن گفته شده که با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی در راستای تقویت تعلیم و تربیه دختران، تنها یک سوم دختران در حال حاضر به مکتب می‌روند.

بر بنیاد این گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ۴۱درصد مکتب‌ها در افغانستان ساختمان ندارند و بسیاری کودکان آنقدر از مکتب دور زندگی می‌کنند که قادر به حضور در مکتب نیستند.

 در گزارش گفته شده که دوری راه، ناامنی، ازدواج‌های زیرسن، حمله برمراکز آموزشی، اسیدپاشی، آدم‌ربای، استفاده نظامی از مکاتب، اذیت وآزارجنسی، فقر نبود استادان زن، برچسپ خوردن دختران و بعضی سنت های دیگر سبب می شود تا خانواده‌ها به فرزندان دخترشان اجازه مکتب رفتن را ندهند و یا با بزرگ شدن شان  مانع مکتب رفتن شان شود.

هم‌چنان در گزارش از بی تفاوتی و علاقمندی خانواده‌ها برای فرستادن کودکان دخترشان به مکاتب نیز اشاره شده و از زبان یک معلم در کندهار نقل قول شده که بعد از سقوط طالبان هم خانواده ها علاقه نداشتند که دختران شان را به مکتب بفرستند، در حالی که یک خانواده در سمنگان به خاطر دسترسی فرزندان شان به مکتب، آنان را به مزار شریف فرستاده است.

دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است که برای دسترسی جهانی به تعلیم و تربیت تدابیری مانند رفع مکلفیت یونیفورم، بلند بردن معاشات معلمین، تشویق معلمان زن و اجباری سازی تعلیم و تربیت، روی دست بگیرد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>