ده‌تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر بازداشت و هژده‌تن دیگر آزاد شدند

| 11 October 2017, 05:18

نیروهای امنیتی در جریان هفته روان ۱۰ تن به شمول 3 خانم را در پیوند به ۹ مورد جرایم مسکرات و مواد مخدر بازداشت کرده و با پرونده‌های شان را جهت تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و موادمخدر فرستاده شده است.

بر بنیاد یک اعلامیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر، از پرونده‌های یاد شده ۳ مورد آن مربوط به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی است که فاعلین آن قصد انتقال بیش از ۲ کیلوگرام هیرویین را به کشور هندوستان داشتند.

در اعلامیه آمده است که۶ مورد دیگر آن از ولایت‌های کابل، هرات، پروان، کندز و پکتیا می‌باشد که توسط پولیس مبارزه مواد مخدر با مواد همراه شان بازداشت شده اند.

در اعلامیه گفته شده که به طورمجموعی پولیس از نزد این افراد بیش از ۴۶ کیلوگرام هیرویین، بیش از ۱۳ کیلوگرام تریاک، ۹۲۴ کیلوگرام چرس، بیش از ۱۷۹۶ لیتر مشروبات الکولی، ۶۰۰ دالر امریکایی، ۲ میل سلاح، ۱۰ سیت موبایل همراه، ۳ فیر مرمی و یک عراده واسطه نقلیه را کشف و به دست آورده است.

هم‌چنان در اعلامیه نگاشته شده که در جریان دو روز اخیر ۱۸ تن که به جرم قاچاق مسکرات و مواد مخدر دستگیر و طی محاکم سه‌گانه در زندان پلچرخی زندانی بودند، با استفاده از مفاد فرامین رییس جمهور محمد اشرف غنی در مدت حبس‌شان تخفیف آمده و از زندان رها شدند.


لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>