تاکید رییس جمهور بر شفافیت در توزیع زمین به عودت‌کنندگان

| 9 October 2017, 15:29

رییس جمهور در یک نشستی که مورد عودت مهاجران در ارگ برگزار شده بود گفته است که برای حل چالش‌های عودت کننده گان یک طرح واضیح ساخته شود.

وی گفته است که در گذشته در بخش توزیع زمین به عودت‌کنندگان مشکلات جدی وجود داشت که با ایجاد این طرح باید به این مشکلات رسیدگی شود.

در یک خبرنامه‌ای ریاست جمهور آمده است که  نشستی به ریاست آقای غنی، در رابطه به مهاجرین و عودت کنندگان در ارگ برگزار شد.

در این نشست سیدحسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین، مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد و خیبر فراهی مشاور ارشد رییس جمهور در امور مهاجرین شرکت داشتند و در رابطه به چگونگی توزیع زمین به عودت کنندگان و معیارها و مدل‌های ساخت شهرک های مهاجرین، صحبت کردند.

رییس جمهور هم‎‌‌چنان گفته است که یک بانک زمین و بانک عودت کننده‌گان ایجاد شود تا بر بنیاد معلومات آن معیارها و طبقه بندی  های مشخص، افراد مستحق را تشخیص و برای شان زمین توزیع گردد.

وی در مورد شفافیت و مبارزه با فساد در زمینه توزیع زمین نیز تاکید کرده است.

با افزایش برگشت مهاجران افغان از کشورهای خارجی به خصوص ایران و پاکستان، توزیع زمین و مسکن بر این برگشت کننده‌گان از چالش‌های بزرگ محسوب می‌شود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>