کمک بیش از ۱۵ میلیون دالری دانمارک در بخش مهاجرت

| 9 October 2017, 15:29

نیکولای روجی، سفیر کبیر دانمارک در بخش مهاجرت، به تازه‌گی در سفرش به افغانستان، به مقام‌های وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان تعهد کرده است که افغانستان را در بخش مهاجرت کمک می‌کند.

آقای روجی هنگام دیدار با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان از دو بسته‌ی کمکی در بخش مهاجرت به افغانستان خبر داده است.

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، در خبرنامه‌ای به نقل از آقای روجی نگاشته است: "کشورم آماده است ۱۴ میلیون دالر را در بخش‌های مهاجرت در افغانستان به مصرف برساند و ۱.۵ میلیون دالر دیگر را در بخش‌های مورد نیاز به وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان کمک نماید".

سفیر کبیر دانمارک در بخش مهاجرت تأکید کرده است که مصمم است در سه سال آینده، ۲۶۰ میلیون دالر را در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک کند.

وزیر امور مهاجرین وعودت‌کننده‌گان با قدردانی از کمک‌های دولت دانمارک، از دولت آن کشور خواسته است که با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان، برای پذیرش افغان‌های مهاجر در آن کشور، تسهیلاتی را فراهم کند.

همچنان آقای بلخی، خواسته است که دانمارک گروه آسیب‌پذیر مهاجران افغان را بر اساس تفاهمنامه‌ی مشترک اخراج نکند و نماینده‌ای افغانستان هنگام بررسی پرونده‌های درخواست مهاجران افغان در آن کشور حضور داشته باشد.

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان از دانمارک خواسته است که حین بررسی درخواست پناهنده‌گی افغان‌ها توجه ویژه به افراد آسیب‌پذیر، به خصوص زنان داشته باشد.

مقام‌های این وزارت گفته اند که زنان در افغانستان از یک سو با مشکلات اقتصادی و سرپناه مواجه اند و از جانبی هم آنان را خطر شکنجه، آزار و اذیت اعدام و سنگسار گروه‌های دهشت‌افگن در ولایات تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، وزارت امور مهاجرین در نظر دارد که ۱.۵ میلیون دالر کمک دانمارک را در بخش‌های خانه‌سازی، ایجاد معیشت به برگشت‌کننده‌گان و بیجاشده‌گان و حمایت از برنامه‌های ملی کشور هزینه کند. 

سفیر کبیر دانمارک در بخش مهاجرت، درخواست وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان را مبنی بر اعزام هیأت به منظور مشاهده و بررسی از جریان طی مراحل درخواست پناهنده‌گی افغان‌ها پذیرفته است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>