ملل متحد خانه‌ای امن در کندهار می‌سازد

| 9 October 2017, 14:56

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) می‌خواهد یک خانه‌ی امن را در ولایت کندهار بسازد، جایی که اکنون هیچ خانه‌ی امن برای زنان خشونت‌دیده وجود ندارد.

دفتر رسانه‌یی والی کندهار می‌گوید، دانیال بیل، مسوول بخش حقوق بشر یوناما امروز با زلمی ویسا والی کندهار دیدار کرده و گفته است که این اداره تصمیم دارد تا خانه امن ویژه را در این ولایت بسازد.

خانم بیل گفته است، تمام امور این خانه‌ی امن را زنان به دوش خواهند داشت.

زلمی ویسا، والی کندهار با استقبال از این تصمیم یوناما گفته است که ساخت خانه‌ی امن در کندهار یک ضرورت جدی است.

والی کندهار تأکید کرده است که باید این خانه‌ی امن دارای مدیریت معیاری باشد و مؤسسه‌های همکار تنها تعمیر این خانه‌ی امن را نسازند؛ بلکه در بخش‌های مختلف آن به صورت دوام‌دار همکاری کنند.

آقای ویسا، از مسوول بخش حقوق بشر یوناما خواسته است که برعلاوه‌ی فراهم‌شدن سرپناه برای زنان خشونت‌دیده در آن ولایت، باید زمینه‌ی آموزش سواد و حرفه نیز برای آنان مساعد گردد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>