کابل میزبان نشست مبارزه با موادمخدر است

| 9 October 2017, 11:28

نشست دو روزه‌ی "کارشناسان ارشد منطقه‌یی در امر مبارزه با موادمخدر" امروز در کابل آغاز شد.

نماینده‌گانی کشورهای ایران، چین، روسیه، هندوستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکیه و امارات متحده عربی در این نشست شرکت کرده اند.

وزارت مبارزه با موادمخدر می‌گوید که افزایش همکاری‌های منطقه‌یی در بخش تنفیذ قانون، چون تبادل اطلاعات استخباراتی، استرداد مجرمین، پول‌شویی، تقویت کنترل مرزها، جلوگیری از قاچاق پریکرسرها، مختل‌سازی مسیرهای قاچاق مواد مخدر در این نشست بحث خواهد شد.

بر بنیاد معلومات این وزارت،  تقویت همکاری‌های منطقه‌‌یی در بخش معیشت بدیل بخشی دیگر از مباحث این نشست است که تبادل تجربه‌ها در کشت نباتات مشروع، تولید، پروسس و نگهداری میوه تازه و خشک‌؛ ساخت سبزخانه‌ها، زمینه‌سازی برای ایجاد مارکیت مشترک منطقه‌ای را در بر می‌گیرد.

اعلامیه‌ای این وزارت می‌افزاید، کارشناسان ارشد منطقه‌یی روی همکاری‌های منطقه‌یی در بخش کاهش و تقاضا "ادویه‌های روان‌گردان، تبادل تجربه‌ها در خصوص برنامه‌های وقایوی، جمع‌آوری و تداوی بیماران معتاد، بازتوانی بیماران معتاد تحت مراقبت و راه‌حل دیگر کاهش برای کاهش تقاضا به مواد مخدر" نیز در این نشست دو روزه بحث خواهند کرد.

 تشویق و ترغیب سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌یی و بین‌المللی در راستای مبارزه با مواد مخدر و ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت بیشتر آنها در این خصوص بخشی دیگر از صورت جلسه کارشناسان خواهد بود.

این در حالی است که افغانستان طرح راهبرد همکاری منطقه‌یی در خصوص مبارزه با موادمخدر را تهیه کرده است و قرار است که پس از بحث و تبادل نظر با کارشناسان ارشد کشورهای منطقه، نهایی گردد.

حنیف دانش‌یار، رییس روابط عامه و سخنگوی وزارت مبارزه با موادمخدر گفته است، افغانستان توقع دارد که قاچاق موادمخدر و مواد کیمیاوی پیش‌ساخت موادمخدر از طریق خاک این کشور را همسایه‌ها جلوگیری گردد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>