قاتلی در ننگرهار به اعدام محکوم شد

| 8 October 2017, 17:08

دفتر رسانه‌یی والی ننگرهار می‌گوید که دیوان جزای دادگاه شهری ننگرهار، دو تن به جرم قتل محاکمه شدند که یکی به اعدام و دیگر به شانزده سال حبس محکوم گردیدند.

بر بنیاد خبرنامه‌ای این دفتر، همچنان دادگاه پنج تن به جرم دزدی و قضایای جنایی برگزار شد که هر کدام به سه سال زندان محکوم شدند.

دادگاه این افراد امروز یکشنبه در دادگاه شهری ننگرهار دایر شد.

قضاوت‌یار ضیاالحق ضیا، رییس دادگاه شهری ننگرهار رهبری جریان محاکمه را به دوش داشت. همچنان قضاوت‌مند ذکرالحق و قضاوت‌مند عبدالرازق عضویت رهبری محاکمه این افراد را داشتند.

هیأت قضایی، پس از اعلام حکم دادگاه به مجرمین، گفتند که جزای آنان نهایی نیست و می‌توانند استیناف‌خواهی کنند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>