عفو بین الملل از اخراج پناهجویان افغان از اروپا انتقاد کرد

| 5 October 2017, 14:23

سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌ی از افزایش اخراج پناهجویان افغان از اروپا انتقاد کرده می‌گوید که ناامنی‌ها در افغانستان بیشتر شده است.

حوریه مصدق پژوهشگر سازمان عفو بین المللی در افغانستان امروز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: "متاسفانه با وخیم شدن اوضاع، با بلند رفتن آمار تلفات ملکی در افغانستان، با بلند رفتن آمار بی‌جا شده‌های داخلی در افغانستان به همان اندازه آمار اخراج اجباری افغان‌ها از اروپا هم افزایش یافته است.

وی افزود که متاسفانه اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی در دو سال اخیر سه برابر افزایش یافته است.

بر بنیاد گزارش سازمان عفو بین الملل که تحت عنوان "بازگشت اجباری به خطر" نشر شده است، بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، رقم بازگشت کنندگان افغان از کشور های اروپایی به افغانستان، 3290 نفر به 9460 نفر افزایش یافته است.

در این گزارش انا شیا، پژوهشگر حقوق پناهجویان و مهاجران در سازمان عفو بین الملل از پالیسی اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش اخراج پناهجویان انتقاد کرده و آن را "بی باکانه و غیر قانونی" خوانده است.

این سازمان  از کشورهای اروپایی خواسته است تا از اخراج پناهجویان افغان تا زمانی‌که افغان‌ها بتوانند با "مصوونیت و وقار" به کشور شان برگردند، خود داری کنند.

این گزارش بر بنیاد تحقیق از ماه می تا سپتمبر ۲۰۱۷ و در مجموع ۲۶ قضیۀ ثبت شده، تهیه گردیده است.

بربنیاد این گزارش ناروی، سویدن و بریتانیا از کشورهای خوانده شده که بیشترین اخراج پناهجویان افغان را داشته است.


لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>