عثمانی: فشار استفاده از آب‌های زیرزمینی باید برداشته شود

| 25 September 2017, 13:27

علی احمدعثمانی وزیر انرژی و آب کشور می‌گوید که راهبرد پنج ساله برق را تکمیل کرده اند و کار روی بخش آب جریان دارد.

وی که امروز در نشستی بررسی وضعیت کمی و کیفی آب آشامیدنی و معیشتی شهر کابل صحبت می‌کرد، کاهش آب‌های زیر زمینی شهرهای بزرگ به خصوص شهر کابل را نگران کننده توصیف کرد.

این نشست به هدف ایجاد زمینه برای بحث و گفت‌وگو در مورد چالش‌های موجود در ارتباط به کمبود آب در شهر کابل و سایر شهرها، پیدا نمودن راه‌های حل برگزار شده بود.

اطلاع رسانی جهت صرفه‌جویی در مصرف آب، جلوگیری از ضایعات آب، تطبیق قطعنامه چهارمین نشست ملی آب، و کار بالای طرح جامع در مورد فیصله کابینه در ارتباط به مشکل تامین آب آشامیدنی شهر کابل از اهداف عمده این نشست نام برده شده است.

علی احمد عثمانی گفت: "باید برنامه مشترک ما این باشد تا فشار استفاده را از روی آب‌های زیر زمینی کابل را برداریم و با ایجاد راه های بدیل، آب آشامیدنی کابل را تامین کنیم."

وی افزود اگر جلو استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی کابل گرفته نشود، در سال‌های بعد این شهر با کمبود آب آشامیدنی و چالش زیست محیطی مواجه خواهد شد.

بربنیاد تخمین های وزارت انرژی و آب نفوس شهر کابل تا سال 2050 به 9 میلیون نفر می‌رسد و استفاده از آب های زیر زمینی نیز به اهداف مختلف افزایش خواهد یافت.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>