فنلند و اتریش در بخش جنگلات و انرژی پاک با افغانستان همکاری می‌کنند

| 20 September 2017, 10:11

دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری می‌گوید، رییس جمهور با ساول نینی‌ستو، همتای فنلندی‌اش روی گسترش همکاری‌های آن کشور در بخش‌های محیط‌زیست، به ویژه احیای جنگلات گفتگو کرده است.

بر بنیاد خبرنامه‌ای ارگ، رییس جمهور غنی گفته است که فنلند در زمینه‌های مختلف به ویژه احیای جنگلات تجارب کافی دارد.

فنلند در سال‌های گذشته افغانستان را در بخش محیط‌زیست – احیای جنگلات – همکاری کرده و رییس جمهور گفته است: "از اثر جنگ‌های چندین دهه، جنگلات افغانستان آسیب دیده است که با استفاده از تجارب فنلند این جنگلات احیای مجدد خواهد یافت".

در مقابل، آقای نینی‌ستو، رییس جمهور فنلند گفته است که کشورش آماده است تا در بخش تخنیکی جهت احیای جنگلات با افغانستان همکاری کند.

او افزوده است: "تیم‌های تخنیکی فنلند و افغانستان به گونه‌ی مشترک در زمینه‌ی احیای جنگلات برای همکاری‌های تخنیکی فنلند پلان را ترتیب کنند".

در دیدار دیگر آقای غنی با الکساندر فن دربیلن، رییس جمهور اتریش، روی صلح، همکاری‌های منطقه‌یی، توسعه ترانزیت و تجارت گفتگو کرده اند.

در این دیدار، آقای غنی، از اتریش خواسته است که در بخش‌های تعلیمات حرفه‌یی و انرژی تجدیدپذیر (انرژی پاک) با افغانستان همکاری کند.

به گفته‌ی رییس جمهور، انرژی تجدیدپذیر برای حفظ محیط‌زیست مفید و ارزنده است و افغانستان ظرفیت لازم را برای تولید این انرژی دارد.

الکساندر فن‌ دربیلن، رییس جمهور اتریش گفته است: "کشورش آماده است تا افغانستان را در بخش تعلیمات حرفه‌یی و نیز انرژی تجدیدپذیر همکاری کند".

او تأکید کرده است که تیم‌های تخنیکی اتریش و افغانستان به شکل مشترک پلان عملی را برای همکاری‌های تخنیکی در عرصه‌های تعلیمات حرفوی و انرژی تجدیدپذیر ترتیب کنند.

افغانستان، از رهگذر حفاظت محیط‌زیست کشوری است که باوجود فرصت‌های بزرگ، کارهای عمده انجام نداده است.

نبود کانالیزاسیون، فضای سبز، مراعات نشدن فرهنگ شهروندی، قطع بی‌رویه جنگلات، تخریب بته‌های کوهی، مواردی اند که محیط‌زیست را در این کشور تخریب کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>