ثبت ۷۵ قضیه‌ی خشونت در برابر زنان ننگرهار

| 20 September 2017, 09:35

ریاست امور زنان ننگرهار می‌گوید که از اول حمل تا اکنون در این ولایت ۷۵ قضیه‌ی خشونت در برابر زنان به ثبت رسیده است.

انیسه عمرانی، رییس امور زنان ننگرهار به کابل مانیتور می‌گوید، مقایسه‌ی ارقام سال روان خورشیدی با زمان مشابه سال پار، نزدیک به چهار برابر افزایش را نشان می‌دهد.

ارقام ریاست امور زنان ننگرهار نشان می‌دهد که در شش ماه نخست امسال، ۷۵ قضیه‌ی خشونت در این ولایت ثبت شده است؛ در حالی که این رقم سال گذشته در همین مدت، ۲۲ قضیه بود.

خانم عمرانی، می‌گوید که آگاهی مردم سبب افزایش ارقام شده است؛ چون به گفته‌ی وی، نسبت به گذشته اکنون زنان بیشتر برای دادخواهی به ریاست امور زنان ننگرهار مراجعه می‌کنند.

او می‌افزاید: "همه به این آگاه شده اند که خشونت از نگاه شریعت هم ممنوع است، سطح آگاهی مردم بلند رفته، مردم به اداره‌ها دسترسی دارند".

رییس امور زنان ننگرهار می‌گوید، بایگانی اداره‌ی وی نشان می‌دهد که ارقام مربوط به زنان ده ولایت می‌شود؛ ولی اکنون کسانی که دادخواهی کرده اند، در ولایت ننگرهار زنده‌گی می‌کنند.

لت کوب، فرار از منزل، ازدواج‌های پیش از وقت و نقض حقوق اساسی، خشونت‌هایی است که در برابر زنان ننگرهاری اعمال شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>