صدها تن از باشنده‌گان قره‌باغ کابل دست راه‌پیمایی زدند

| 12 September 2017, 03:22

این راه‌پیمایی برای تقبیح بی حرمتی بر کلمه طیبه که از سوی نیروهای در اوراق تبلیغاتی شان چاپ شده بود، برگزار شده بود.

راه‌پیمایی از ساعت 9 صبح تا 12 چاشت ادامه داشت و شاهراه کابل شمال نیز برای چند ساعت مسدود بود.

راه‌پیمایان بی حرمتی به مقدسات اسلامی را محکوم نموده و علیه امریکا شعار دادند.

در قطعه‌نامه که از سوی راه‌پیمایان خوانده شد، به نیروهای امریکایی هشدار داده شد که از تکرار چنین اشتباهات خود داری کنند و کاسه صبر مردم را لبریز نکنند.

شیرشاه اوریاخیل رییس شورای مردمی قره باغ گفت: "تظاهرات امروز مردم سه هدف راه دنبال می‌کرد؛ نشر شب‌نامه‌های که به دین اسلام اهانت شده است، حمایت از مسلمانان میانمار و محکوم نمودن حمله هلیکوپترهای ناتو بریک مراسم عروسی در قره‌باغ بود که در آن چند تن کشته و زخمی شده بودند، اما موضوع اساسی و اصلی این مظاهره نشر شب‌نامه‌های اهانت آمیز به دین مقدس اسلام بود."

وی افزود احساسات مردم به دشواری زیر اداره آورده‌اند، تا از هجوم بالای پایگاه هوایی بگرام پیش گیری کنند.

میر رحمان یک تن از اشتراک کننده‌گان این راه‌پیمایی گفت:"روس‌ها را شکست دادیم، امریکار را نیز شکست خواهیم داد و حاضر هستم به خاطر نگهداری دین خود، سرم را فدا کنم."

در پی نشر اوراق تبلیغاتی که توهین آمیز خوانده شد، انجنیر عاصم والی پروان آن را محکوم کرد و یک جنرال امریکایی نیز ضمن معذرت خواهی بر رسیدگی به این اشتباه وعده داده بود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>