نانسی دوپری، افغانستان شناس امریکایی درگذشت

| 10 September 2017, 15:46

نانسی هاچ دوپری تاریخ نگار، باستان شناس و محقق امریکایی که بنیانگذار "مرکز معلومات افغانستان" در دانشگاه کابل نیز بود، شب گذشته در یکی از بیمارستان‌های شهر کابل درگذشت.

این خانم امریکایی حدود 53 سال عمرش را در تحقیق های اکادمیک و باستان شناسی افغانستان سپری کرد و در هنگام وفات نزدیک به 90 سال عمر داشت.

نانسی دوپری در سال ۱۹۶۲ به عنوان همسر یک دیپلومات امریکایی به کابل آمد، اما بعدا از وی جدا شده با یک پروفیسور و باستان شناس امریکایی به نام دوپری ازدواج کرد.
وی در مورد تاريخ و توريسم ولايت های باميان، کابل، بلخ و شماری مناطق ديگر کتاب نوشته کرده است.

دوپری و همسرش در دهه ۱۹۷۰ مجبور به ترک افغانستان گردیدند؛ زیراکه دولت وقت افغانستان که از حمایت شوروی سابق برخوردار بود، لوئی دوپری را متهم به جاسوسی کرده بود.

نانسی دوپری در سال 2005 به افغانستان برگشت و نظر به علاقمندی که به افغانستان داشت، مرکز معلومات افغانستان را که هزاران جلد کتاب در آن وجود دارد، بیناد گذاشت.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>