بازداشت ۱۸ قاچاق‌بر در جریان یک هفته

| 30 August 2017, 11:58

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و موادمخدر کشور می‌گوید که پولیس مبارزه با مواد مخدر ۱۸ تن را در پیوند به ۱۵ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در جریان یک هفته بازداشت کرده است.

این افراد از ولایات مختلف کشور بازداشت شده اند که با پرونده‌های نسبتی شان برای تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده شده اند.

خبرنامه‌ای این مرکز می‌نگارد: "از میان ۱۸ تن مظنون به جرایم مسکرات و مواد مخدر ۵ تن آن از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی که ۲،۵۱۸ کیلوگرام مواد مخدر از نوع هیرویین را به طور جداگانه در بطن شان جاگزاری و به کشور هندوستان (دهلی) انتقال می‌دادند، دستگیر شده اند".

پولیس این افراد را از ولایات کابل، بلخ، بدخشان، ننگرهار، سمنگان، ارزگان و فاریاب حین حمل و نقل مواد مخدر و مشروبات الکولی دستگیر کرده است.

بر بنیاد معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر، از نزد بازداشت‌شده‌گان بیش از ۵ کیلوگرام هیرویین، بیش از ۲۶۳ کیلوگرام تریاک، ۲۶۶ کیلوگرام چرس، ۱۱۲۷ لیتر مشروبات الکولی، ۱۹ سیت تیلفون همراه و شش عراده واسطه نقلیه به دست آمده است.

چند روز پیش، این مرکز گزارش ماه اسد را نشر کرد که در جریان ماه گذشته خورشیدی، ۶۹ قاچاق‌بر که یک شهروند ایرانی نیز شامل آنان بود، به این مرکز فرستاده شده بودند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>