رقابت کرکت میان بانک‌ها برگزار می‌شود

| 27 August 2017, 16:07

هیات مدیره کرکت بورد در نظر دارد تا رقابت کرکت را میان تیم های کرکت بانک های کشور برگزار کند.

در نشستی که به همین منظور امروز در کابل برگزار شده بود علاوه بر رهبری کرکت بورد افغانستان و رهبری د افغانستان بانک مسؤلین بانک های خصوصی و تجارتی نیز اشتراک نموده بودند.

شکرالله عاطف مشعل رییس هیات مدیره کرکت کشور در ضمن تشکری از همکاری رهبری د افغانستان بانک گفت که رقابت بین ادارات (انتردیپارتمنتل) کرکت نه تنها درعرصه پیشرفت کرکت در کشور مفید خواهد بود بلکه از لحاظ تمویل اقتصادی برای اداره کرکت بورد و بازیک‌نان فرصت های خوب را فراهم می‌نماید.

به گفته مشعل در بخش بازار یابی برای بانک‌ها رول مهمی را ایفا خواهد کرد.

واحد نوشیر معاون دافغانستان بانک گفت: "کرکت بورد در این اواخر در عرصه های مختلف دست آورد و نوآوری ها داشته، ما هم به صفت بانک مرکزی با ایشان در مسابقات کرکت انتر دیپارتمنتل همکاری می‌نمایم و این باعث می‌شود که مردم به آسانی از خدمات بانک ها آگاه شوند."

در این نشست برعلاوه نماینده گان بانک های دولتی، نماینده‌های شماری از بانک خصوصی نیز شرکت داشتند و از طرح اداره کرکت کشور استقبال کردند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>