طرح جدید برشنا؛ بخش‌های کابل با برق خورشیدی مجهز می‌شود

| 20 August 2017, 12:07

در حالی‌که در تابستان امسال شهر کابل با پرچوی‌های دوامدار برق روبرو بود، شرکت برشنا در نظر دارد تا بخش های از پایتخت را با برق خورشیدی مجهز سازد.

بر بنیاد این طرح شرکت برشنا، در بام‌های ادارات دولتی و منازل مسکونی تجهیزات تولید انرژی خورشیدی نصب می‌شود تا به جای برق آبی و حرارتی، از برق خورشیدی استفاده شود.

در یک خبرنامه‌ی شرکت برشنا آمده است که با عملی شدن این طرح در مرحله نخست 15 میگاوات برق برای شماری از وزارت‌ها و نهادهای دولتی تا سال آینده فراهم خواهد شد و در مرحله دوم برنامه نصب ابزار تولید انرژی خورشیدی بر بام خانه‌ها آغاز خواهد شد.
در خبرنامه برشنا آمده است که نصب تکنولوژی با منبع انرژی خورشیدی روی بام‎ها و تولید برق از سوی مشترکین شرکت برشنا، از طرح‎های میان مدت حل کمبود برق در شبکۀ برق پایتخت می باشد.

بانک انکشاف آسیایی پنجاه درصد هزینه ساخت این طرح را تمویل و پنجاه درصد متباقی آن توسط مشترکین این شرکت پرداخت خواهند کرد.

برق خورشیدی و کمک به محیط زیست

با افزایش پرچوی های برق در شهر کابل، مردم در خانه‌ها، دوکان‌ها، دفاتر و فابریکه های شان به استفاده از جنراتورها رو آورده اند.
کارشناسان محیط زیست می‌گویند افزایش استفاده از جنراتورها سبب و تیل های بی کیفیتی که در این جنراتورهای استفاده می شوند، سبب افزایش آلودگی هوا شهر کابل می‌شود.

محمدرضا یک کارشناس محیط زیست به کابل مانیتور گفت: " متاسفانه تیل های که وارد می‌شوند از کیفیت خوبی برخوردار نیست، استفاده آن در موترها و حالا استفاده آن در جنراتورها سبب افزایش آلودگی محیط زیست شهر کابل می‌شود."

وی افزود کشورهای اروپایی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، درصدد افزایش تولید انرژی خورشیدی و بادی اند.
محمدرضا گفت در افغانستان به دلیل این که بیشتر روزهای سال آفتابی می‌باشد، می‌توان قسمت زیادی از برق را از نور خورشید به دست آورد.

 در حال حاضر افغانستان برق را دیگر کشورهای آسیای مرکزی خریداری می‌کند، اما وزارت انرژِ و آب از کارساخت 15 بند در سال روان خبر داده است که برق بخش های از کشور را تامین خواهد کرد.
برق پایتخت از ازبکستان و تاجکستان خریداری می‌شود و در سال روان چندین بار به دلیل تخریب پایه‌های برق در کندز و بغلان، شهروندان کابل با تاریکی روزها و شب ها را سپری کردند.

از جانب دیگر به دلیل گرمی هوا و افزایش استفاده از برق در کابل، پرچوی های برق در تابستان امسال افزایش یافته است و این انتقادات شهروندان کابل را در پی داشته است.
لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>