آریانا سعید: کنسرتم لغو نشده است

| 19 August 2017, 13:18

آریانا سعید آواز خوان کشور می‌گوید که کنسرت وی به مناسب روز استقلال افغانستان که قرار بود در غازی استدیو برگزار شود،  لغو نشده بلکه در هوتل انترکانتیننتال برگزار می‌شود.

برگزاری این کنسرت در غازی استدیوم به دلیل این که گارنیزیون کابل از تامین امنیت آن پوزش خواست، لغو اعلام شده بود.

در پی پوزش خواهی گارنیزیون کابل از تامین امنیت کنسرت آریانا سعید و چند هنرمند جوان دیگر، شماری از کاربران شبکه های اجتماعی گارنیزیون کابل را مورد انتقاد قرار دادند.
شماری دیگری از کاربران شبکه های اجتماعی برگزاری این کنسرت را به دلیل نگرانی های امنیت ضرور نمی‌پندارند.

اما آریانا سعید، در یک ویدیویی که در صفحۀ فیس‌بوکش نشر کرده گفته است که علت تغییر جای کنسرت از غازی استدیوم به هوتل کانتیننتال؛ نگرانی‌هایی امنیتی است که گارنیزیون کابل در بخش تأمین امنیت آن داشت.

قرار است این کنسرت ساعت شش شام امروز در کانتیننتال کابل برگزار شود و آریانا سعید بار دیگر یادآور شده است که پول این کنسرت را به خانواده‌های متضرر شده روستای میرزااولنگ هدیه می‌کند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>