گارنیزیون کابل از تامین امنیت کنسرت آریانا سعید معذرت خواست

| 18 August 2017, 14:51

در پی اعتراض برخی از عالمان دینی و معذرت خواهی گارنیزیون کابل از تامین امنیت کنسرت آریانا سعید و چند هنرمند دیگر که قرار بود در روز استقلال کشور برگزار شود، این کنسرت در غازی استدیوم لغو شد.

در نامه‌ی که گارنیزیون کابل به برگزار کننده‌گان کنسرت ارسال کرده آمده است:" با توجه به اقدامات اخیر دشمن و رویدادهای خونین در برابر مردم ما در گوشه و اطراف کشور و مصروفیت نیروهای امنیتی در جهت تامین امنیت نود و هشتمین سالگرد استقلال کشور با در نظر داشت اطلاعات کشفی و اوپراتیفی در رابطه به اقدامات دشمن در شهر کابل از برگزاری آن معذرت خواسته می‌شود".

آریانا سعید هدف از برگزاری این کنسرت را برگرداندن لبخند بر لبان مردمان خسته از جنگ افغانستان گفته بود.

آریانا سعید هم‌چنان وعده داده بود که پول فروش تکت‌های این کنسرت را به خانواده‌های نیازمند روستای میرزااولنگ ولایت سرپل کمک خواهد کرد.

اما هم‌زمان با نشر اعلانات این کنسرت، شماری از عالمان دینی با برگزاری آن مخالفت نشان داده بودند.

مخالفت عالمان دینی و معذرت خواهی گارنیزیون کابل واکنش های شهروندان افغان را در شبکه‌های اجتماعی بر انگیخته اند.

شماری از کاربران فیسبوک گفته اند که عالمان دینی به جای واکنش نشان دادن به حملات انتحاری و کشته شدن بی‌گناهان در افغانستان، در برابر کنسرت یک هنرمند واکنش نشان می‌دهند، هرچند این عالمان دینی طرفداران خود را نیز دارند.

اما برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی موجودیت گارنیزیون کابل را مورد انتقاد قرار داده اند، زیرا این نهاد امنیتی از تامین امنیت راه‌پیمای‌های جنبش روشنایی، راه‌پیمایی رستاخیز تغییر و کنسرت آریانا سعید معذرت می‌خواهد، پس دلیل موجودیت آن چیست؟

تبلیغات کنسرت آریانا سعید از چندی به این سو در کابل جریان داشت و شماری زیادی از تکت‌های آن نیز به فروش رفته است.

پیش تر از این نیز یک برنامه فرهنگی و هنری و کنسرت در ولایت سمنگان در پی مخالفت عالمان دینی لغو شده بود.لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>