رییس جمهور صربستان به کودک افغان درخواست شهروندی داد

| 17 August 2017, 11:37

فرهاد نوری یک کودک ده ساله افغان که از هشت ماه به این سو با خانواده‌اش برای رسیدن به اروپا در صربستان گیرمانده است، از سوی رییس جمهور صربستان درخواست شهروندی دریافت کرد.

این کودک، با استعدادی که در نقاشی دارد به پیکاسوی کوچک مشهور شده و رسانه‌های غربی تاکنون بارها در مورد وی گزارش تهیه و نشر کرده است.

الگساندر ووسیک، رییس جمهور صربستان در دیدار با فرهاد نوری و خانواده‌اش به آنان پیشنهاد پناهنده‌گی در کشورش را داد.

ریس جمهور صربستان گفت: "من می دانم که برای چه مدتی شما سفر کرده‌اید و این که شما می‌خواهید به سوییس بروید، اما اگر شما تصمیم باقی ماندن دارید، ما اکنون به شما تابعیت خواهیم داد."

رییس جمهور صربستان پس از آن با این خانواده افغان ملاقات نمود که هفته گذشته فرهاد نوری از رسامی‌ها و عکس‌هایش نمایشگاهی را برگزار کرد تا با جمع‌آوری پول آن به یک پسر صربستانی نیازمند به جراحی غده سرطانی کمک کند.

فرهاد نوری  هنر نقاشی را در صنف‌ های که توسط گروه های امدادرسان برگزار شده بود در صربستان فرا گرفت و به شهرت رسید.

صربستان مقصد اصلی پناهجویان نیست، اما به دلیل جلوگیری این کشور از سفر پناهجویان به کشورهای دیگر اروپایی، حدود۵۰۰۰ پناهجوی افغان در این کشور گیرمانده اند که وضعیت مناسبی نیز ندارند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>