افغانستان عضویت کمیسیون بین‌المللی بندهای بزرگ را به دست آورد

| 16 August 2017, 01:20

کمیسیون بین‌المللی بندهای بزرگ (ICOLD) اعلان کرده است که افغانستان عضویت این کمیسیون را پس از دو سال تلاش به دست آورده است.

مقر این نهاد جهانی که حدود ۸۷ سال قبل ایجاد شد، در پاریس است و در بخش‌های مسایل ایمنی در ساختن بندهای بزرگ، توجیه‌پذیری بندها به لحاظ اقتصادی و بررسی تأثیرات منفی زیست‌محیطی بندها فعالیت دارد.

وزارت انرژی و آب کشور، اعلام کرد که افغانستان از دو سال به اینسو با برنامه‌های منسجم بندسازی و مدیریت آب‌ها، معیارهای این کمیسیون را تکمیل کرد و توانست که عضویت آن را کسب کند.

بر بنیاد خبرنامه‌ای، وزارت انرژی و اب افغانستان، این نهادِ بين‌المللي ۲۵ کمیته‌ی ‌تخنیکی دارد و اعضای آن را نمایندگان کشورها عضو تشکیل می‌دهند. هیأت افغانستان در این کمیسیون یک رییس و یک دبیرکل دارد و ریاست آن به دوش علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب است.

افغانستان با کسب عضویت این نهاد جهانی می‌تواند که از همکاری‌های تخنیکی و علمی لازم در بخش بندسازی، بهره بگیرد. به گفته‌ی آگاهان کسب عضویت کمیسیون بین‌المللی بندهای بزرگ – در شرایط کنونی که افغانستان برای مدیریت آب‌هایش اقداماتی را آغاز کرده است – با توجه به مقررات و قوانین آن، می‌تواند در چوکات معیارهای بین‌المللی آب‌هایش را به درستی مدیریت کند.

وزارت انرژی و آب کشور گفته است، سیاست بندسازی این وزارت برپایه توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه منابع آب بنا یافته است و استفاده عادلانه و معقولانه از آب‌ها، نرسیدن ضرر قابل ملاحظه به پایین دست و رعایت حقابه زیست محیطی پایین دست بندها؛ به عنوان اصول اساسی برای بندسازی در وزارت انرژی و آب تعریف شده اند. 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>