آلمان اخراج پناه‌جویان افغان را توقف داد

| 9 August 2017, 16:21

رسانه های آلمان گزارش داده اند که این کشور، اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را توقف داده است.

بر بنیاد گزارش شبکه آر-ان –دی، وزیر داخله و خارجه آلمان توافق کرده اند که پس از این به استثنای برخی موارد، پناهجویان افغان از آن کشور اخراج نشود.

آن شمار از پناهجویان افغان که مرتکب جرایم شده اند، به عنوان پناهجویان خطرناک محسوب شده و شامل این تصمیم تازه نمی‌شوند.

هم‌چنان آن شمار از پناهجویان که حاضر نیستند در موردهویت شان با ماموران اداره مهاجرت آلمان همکاری کنند، نیز اخراج می‌شوند.

آلمان پس از حمله خونین در چهارراهی ذنبق، نزدیک سفارت آن کشور در کابل، روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف کرد.

 در ماه های اخیر نا امنی و حملات مخالفان سبب افزایش قربانیان در افغانستان شده است، چنانچه بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد گراف قربانیان در افغانستان سیر صعودی دارد.

آلمان بر اساس توافق با حکومت افغانستان، آن شمار از پناهجویان افغان را که پرونده های شان پذیرفته نشده بود، اخراج می کرد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که آلمان از آغاز سال 2017 میلادی تا ماه جون، 282 پناهجوی افغان را از آن کشور اخراج کرده است، در حالی‌که در مقایسه با همین مدت در سال گذشته میلادی 145تن از پناهجویان افغان را اخراج کرده بود.

بر بنیاد گزارش حکومت آلمان که  در ماه اپریل نشر شده بود، 225هزار افغان در آن کشور زنده‌گی می‌کنند.لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>