کمیسیون انتخابات ارزیابی مراکز رای دهی را آغاز کرد

| 7 August 2017, 15:10

کمیسیون مستقل انتخابات به هدف متوازن‌سازی مراکز رأی‌دهی، از آغاز ارزیابی این مراکز خبر داد.

امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات امروز در یک نشست خبری در کابل گفت، این ارزیابی شامل هفت‌هزار مراکز رأی‌دهی می‌باشد تا به نگرانی‌ها مبنی بر عدم توازن مراکز رأی‌دهی و مراکز خیالی پایان داده شود.

او افزود، برای این کار یک‌هزار نفر استخدام شده و آموزش داده اند. به گفته‌ی وی این روند که با استفاده از تکنالوژی صورت می‌گیرد، ۴۵ روز را دربر می‌گیرد.

وریماچ، هدف از این ارزیابی و متوازن‌سازی مراکز رأی‌دهی را دسترسی عادلانه و آسان شهروندان کشور به مراکز رأی‌دهی عنوان کرد.

به گفته‌ی وی، رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات با تجربه از انتخابات گذشته برای برگزاری یک انتخابات عادلانه و شفاف و عاری از تقلب، فورمول‌ها و شیوه‌های جدید را مورد استفاده قرار می‌دهد.

رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت که بعد از تکمیل این مرحله، فهرست رأی‌دهنده‌گان را با استفاده از تکنالوژی تهیه خواهند کرد که برای نخستین بار این شیوه در افغانستان عملی می‌شود.

او گفت که طرح حوزه‌بندی را نیز چهار ماه پیش به حکومت فرستاده اند؛ اما تا اکنون حکومت در مورد پاسخ نداده است.

در حالی که امنیت از بزرگ‌ترین چالش فراراه انتخابات گفته می‌شود، وریماچ گفت، نهادهای امنیتی برای کمیسیون در مورد تأمین امنیت وعده داده اند و در کنار آن، مردم باید در تأمین امنیت مناطق شان برای برگزاری انتخابات باید کمک کنند.

این در حالیست که نهادهای مدنی کمیسیون انتخابات و حکومت را برای برگزاری انتخابات پیش‌ِرو که قرار است در ماه سرطان سال آینده برگزار شود، به کم توجهی متهم می‌کنند.

استقبال یوناما از پیشبرد امور انتخابات

دفتر رسانه‌های سپیدار با نشر خبرنامه‌ای گفته است تدامیچی یاماموتو، رییس دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور، نشست‌ها برای برگزاری روند انتخابات را مؤثر خوانده است.

او از آقای عبدالله، خواسته است که این نشست‌ها را حکومت افغانستان ادامه دهد.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور تأکید کرده است که امور انتخابات به رهبری و مالکیت کمیسیون؛ اما با حمایت حکومت به سرعت جریان دارد و در این بخش باید به توقعات مردم رسیدگی گردد.

رییس اجرایی، این مسأله را در تقویت نظام سیاسی مهم خوانده و تعیینات جدید در حکومت را گام‌های مهم برای اصلاحات عنوان کرده است.

امین الله- کابل

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>