سیستم الکترونیکی معلوماتی مدیریت حوادث طبیعی افتتاح گردید

| 26 July 2017, 02:40

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی جهت ارتقای مدیریت و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی در کشور سیستم ملی معلوماتی مدیریت حوادث طبیعی را ایجاد کرده است.

این سیستم به کمک تخنیکی سازمان جهانی مهاجرت (IOM) و کمک مالی جاپان ساخته شده است.

ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این سیستم معلوماتی به هدف مدیریت بهتر حوادث طبیعی ایجاد شده است.

به گفته برمک این سیستم اطلاعاتی ظرفیت سکتورهای حکومت را در پیشبینی مدیریت حوادث و در حد امکان جلوگیری از حوادث طبیعی در افغانستان ارتقا بخشیده و آسیب‌های ناشی از این حوادث را در کشور نیز کاهش خواهد داد.

وی افزود در حال حاضر این سیستم ولایت‌های کابل، تخار، جوزجان، فاریاب، سرپل، هلمند، هرات، بامیان، بدخشان و بلخ را تحت پوشش دارد، اما تا یک سال آینده تمام ولایات را پوشش خواهد داد.

بر بنیاد معلومات برمک، در این سیستم می‌توان اطلاعات دقیق از حوادث طبیعی را جمع آوری و ذخیره کرد و این اطلاعات شامل نقاط آسیب پذیر از حوادث طبیعی در کشور را شامل می شود.

حوادث طبعی همه ساله در کنار تخریب زمین های زراعتی، خانه های شهروندان کشور را در روستاها تخریب و به اقتصاد آنان ضربه وارد می‌کند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>