چهل فارم ماهی‌پروری در ولایت ارزگان ساخته می‌شود

| 22 July 2017, 16:34

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به هزینه  5، 17 میلیون افغانی چهل فارم ماهی‌پروری را در ولایت ارزگان احداث می‌کند.

بر بنیاد معلومات وزارت زراعت ظرفیت هریک از این فارم‌ها به 500 ماهی می‌رسد که پس از ساخت و ساز برای چهل خانواده ارزگانی به گونه رایگان تسلیم داده می‌شود.

در خبرنامه وزارت زراعت آمده است که این فارم‌های ماهی پرورزی از بودجه انکشافی وزارت زراعت پرداخت می‌شود.

در خبرنامه آمده است که اقدام برای ساخت این فارم ها به خاطر تقاضای مردم، بازار خوب گوشت ماهی و حمایت از خانواده‌های نیازمند صورت گرفته است.

در حال حاضر در روستاها اکثرا شکار ماهی با استفاده از انفجارها، شلیک گلوله و یا شارتی برق صورت می‌گیرد که باعث نابودی نسل ماهی ها می‌شود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>