یک پروژه آب‌رسانی به هزینه نزدیک به دومیلیون در خوست تکمیل شد

| 18 July 2017, 15:50

با تکمیل کار این پروژه ۴۰ خانواده و ۷۰۰ شاگرد مکتب به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کردند.

با گرم شدن هوا و عدم دسترسی مردم به آب صحی آشامیدنی، همه سال صدها تن دچار بیماری های موسمی شده و حتا در موارد بیماران در روستا قربانی می‌شوند.

بر بنیاد معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات، هزینه‌ی مجموعی این پروژه ۱ میلیون و ۹۰۸هزار و ۱۵۰ افغانی بودکه از طریق بودجه‌ی انکشافی وزارت مالیه تمویل گردیده است.

این پروژه آب‌رسانی توسط شورای انکشافی میرولی‌خان از طریق برنامه‌ی ملی آب‌رسانی، حفظ‌الصحه محیطی و آبیاری وزارت احیا و انکشاف دهات در قریه‌ی وُنه‌گل ولسوالی تنـی ولایت خوست تطبیق شده است.

مسوولان برنامه‌ی ملی آب‌رسانی، حفظ‌الصحه محیطی و آب‌یاری وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گویند که این پروژه‌ی آب‌رسانی شاملِ کندنِ یک چاه به عمق ۱۵۰ متر، اعمار یک ذخیره‌ی آب با ظرفیت ۱۰ متر مکعب، نصب ۱۲ تخته سولر و نیز ایجاد ۶ نل آب است.

پس از پایان کار این پروژه، شبکه‌ی ساخته‌شده به مسوولان محلی ولایت خوست، تسلیم داده شد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>