اعلام موجودیت اپوزیسیون جدید در برابر حکومت وحدت ملی

| 16 July 2017, 13:16

پس از تشکیل ایتلاف نجات افغانستان با محوریت دوستم، محقق و عطا، حالا حزب محور مردم افغانستان به عنوان اپوزیسیون در برابر حکومت وحدت ملی اعلام موجودیت کرد.

در تشکیل حزب محور ملی74 تن از رهبران سیاسی، نمایندگان مجلس و برخی از مقامات حکومت پیشین به شمول داکتر رنگین اسپنتا مشاور شورای امنیت ملی، رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی و داودعلی نجفی رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات حضور دارند.

تشکیل دهنده‌گان این حزب می‌گویند به حیث اپوزیسیون در برابر حکومت وحدت ملی عمل می‌کنند؛ اما طرفدار تضعیف و یا براندازی نظام نیستند.

رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی و از اعضای رهبری حزب محور مردم افغانستان گفت این حزب با روی‌کرد جدید سیاسی در صدد تضعیف و بر اندازی نظام نبوده و درصدد اصلاح و تغییر و بیرون کشیدن افغانستان از بحران می‌باشد.

وی حکومت وحدت ملی را فاقد برنامه و نا مشروع عنوان کرده و به دامن زدن اختلافات سیاسی، قومی و سلیقوی متهم کرد.

رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان و یک عضو دیگر رهبری حزب محور مردم افغانستان، بر سیاست خارجی حکومت وحدت ملی انگشت انتقاد بلند کرده و عمل‌کرد حکومت را در برابر کشورهای همسایه، در جریان سال‌های اخیر "اشتباه" خواند.

مشاور پیشین شورای امنیت ملی حکومت پیشین، سکوت حکومت را در برابر پاکستان منجر به احداث "موانع جدا کننده" در خط دیورند از سوی پاکستان شده است.

وی افزود: "از یک طرف با احداث دیوار و موانع جدا کننده، عملأ می‌خواهد خط دیورند را به ما تحمیل کند و از جانب دیگر با پیش‌روی در این طرف دیورند کماکان در پی تبدیل افغانستان ما به مستعمرۀ خویش می‌باشد."

داکتر اسپنتا نیز رییس جمهور غنی را به تفرقه و سرکوب متهم کرد و گفت که سران حکوت وحدت ملی در برابر اقدامات مخالف و مغایر منافع ملی افغانستان سکوت اختیار کرده اند.

اما سخنگویان حکومت وحدت ملی، مقامات حکومت پیشین را به مقایسه دست‌آوردهای شان با حکومت فعلی دعوت می‌کند.

رییس جمهور غنی نیز هفته گذشته در نشست خبری اش از منتقدان خود خواست تا طرح های اصلاحی شان را ارایه کنند.

از جانب دیگر عطامحمد نور والی بلخ و عضو ایتلاف نجات افغانستان بار دیگر از عمل کرد حکومت و ریاست اجراییه انتقاد کرده و رییس جمهور را انحصارگرایی متهم کرد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>